Tijdelijk verlengd: Vergunning casino Middelkerke

De badstad Middelkerke heeft eindelijke en akkoord bereikt met de huidige vergunninghouder van het casino om de vergunning kort te verlengen. Dit was nodig, omdat de procedure rond het nieuwe dossier van de casino’s helemaal heropgestart moet gaan worden. De verlenging van de vergunning is vooral goed nieuws voor het personeel van het casino.

Tijdelijk verlengd: Vergunning casino Middelkerke

De oude vergunning zou op 31 december aflopen. Het zou de bedoeling zijn om op 1 januari een nieuwe vergunninghouder te hebben, maar door een procedureslag rond het nieuwe casino was dat niet meer haalbaar. Er moest door Middelkerke dus gezocht worden naar een oplossing, vooral voor het personeel, want dat zou worden overgenomen door de nieuwe vergunninghouder.

Er is na een juridische en persoonlijke afweging een verlenging van acht maanden gekomen, hierbij zijn alle elementen van beide partijen meegenomen. Dit is gedaan met het personeel als hoofdgedachte. De centrale gedachte bij deze overeenkomst valt dan ook samen met het feit dat het gemeentebestuur geen onderbreking wil zien in de uitbating van een casino. Normaal zou er een tweede verlenging niet kunnen komen, omdat het dan niet meer zou gaan om een tijdelijke verlenging.

Ook is er ondertussen nog beweging in het dossier van het nieuwe casino. Er hebben zich drie gegadigden aangemeld. Willemen – Napoleon Games, welke eerder voor de Raad van State een overeenkomst vernietigd zag worden en de Groep Versluys – Golden Palace waren al bekend, maar Infinity Gaming komt daar ook nog bij. Middelkerke wil nog dit jaar een beslissing nemen rond de drie ingediende offertes voor het casino.