Oplossing vergunningsconflict met Kansspelcommissie door aanpassing overeenkomst

De Belgische stad Oostende wil samen met casino-uitbater Partouche de overeenkomst verlengen tot 31 december 2031. Door dit besluit zou het conflict met de licentie van de Kansspelcommissie zijn opgelost.

Oplossing vergunningsconflict met Kansspelcommissie door aanpassing overeenkomst

Het werd vorige maand bekend dat 4 van de 9 casino’s in België op 1 januari 2017 hun dreigen hun deuren te moeten sluiten, waaronder dus het casino in Oostende, maar ook in Middelkerke en Blankenberge. De aanleiding voor deze dreigende sluiting was het verschil tussen de looptijden van de vergunning van de Kansspelcommissie en dat van de lokale besturen.

Op 1 januari lopen de vergunningen van de casino-uitbaters in Oostende en Middelkerke af, maar ze konden van de Kansspelcommissie geen nieuwe vergunning krijgen. Dit mag wettelijk gezien alleen maar voor een periode van 15 jaar, maar de concessies tussen de uitbaters en de lokale besturen lopen pas in de komende jaren af. Wanneer de Kansspelcommissie toch een vergunning zou toekennen voor de komende 15 jaar, dan belemmert dit de vrije markt wanneer de lokale concessies aflopen. Nu heeft in Oostende het stadsbestuur een oplossing klaarliggen.

Op 26 november legt het schepencollege het voorstel voor aan de gemeenteraad, om de overeenkomst met Partouche tot het huren van de speelzaal te verlengen tot 31 december 2031. De overeenkomst die ze nu hebben loopt tot 2029.

Door de huidige overeenkomst te verlengen met 2 jaar, zou de einddatum van de nieuwe overeenkomst overeenkomen met de nieuwe vergunning van de Kansspelcommissie. Dit zegt burgemeester Johan van de Lanotte. Hierop beroept het stadsbestuur zich op het voorstel tot een wetswijziging van de Wet op de Kansspelen van 7 mei 1999. Deze wijziging houdt in dat de overeenkomsten die lopen op het moment van de inwerkingtreding van deze wet gedurende maximaal 31 jaar mogen blijven gelden. Wanneer de einddatum van deze overeenkomst komt te vervallen voor het einde van de tweede vergunningstermijn, dan mag de gemeente de overeenkomt met een uitzondering verlengen voor de duur van een tweede vergunningstermijn.

Daar wordt nu gebruik van gemaakt. Voor het einde van het jaar wordt de wet nog behandeld. Wanneer deze worden goedgekeurd zijn de problemen definitief van de baan zegt de burgemeester.