Kansspelcommissie update december 2015

Deze maand zijn er geen nieuwe online kansspel vergunningen afgegeven door de Kansspelcommissie. Wel is er 1 nieuwe aanbieder toegevoegd aan de zwarte lijst van illegale online casino’s.

www.cresuscasino.comBeslissing KSC d.d. 9/12/2015

Informatieve nota december

1. Wijziging aandeelhouderschap
Vergunninghouders worden eraan herinnerd dat overeenkomstig de Kansspelwet, een vergunninghouder ertoe gehouden is de Kansspelcommissie te informeren over alle wijzigingen van de rechtspersoon, zowel op het niveau van het aandeelhouderschap, maatschappelijke benaming of het adres van de zetel. Wijzigingen moeten vóóraf worden gesignaleerd ingevolge een correcte toepassing van de Kansspelwet.

2. Advies
Burgemeester aanvraag vergunning C Betreft aanvragen vergunning C: De Burgemeester van Houthalen-Helchteren (3530) wenst voorafgaandelijk aan de toekenning van de vergunning klasse C zijn advies af te leveren. Dit houdt in dat de procedure waarbij het bewijs van aangetekende aanvraag aan de Burgemeester na een wachttijd van één maand als positief advies wordt aanzien, niet langer geldig is voor aanvragen uit deze gemeente.

3. Risico-analyse witwassen
In punt 4 van de informatieve nota van 18 november 2015 werd gevraagd elementen aan te brengen voor het uitvoeren van een risico-analyse met betrekking tot het witwassen van geld en het financieren van terrorisme door middel van de kansspelsector. Om tot een kwalitatieve, volledige en gelijkvormige analyse te komen, zal de Kansspelcommissie begin 2016 aan de diverse sectoren een uitgebreide vragenlijst bezorgen.

4. Teen-id
De Kansspelcommissie wenst de bingo-exploitanten eraan te herinneren dat de aanwezigheid van een e-ID kaartlezer essentieel blijft. Vanaf 1 januari 2016 zullen er nieuwe controles uitgevoerd worden en er zullen gepaste maatregelen worden genomen inzake de machines die niet conform zijn.

5. Jaar 2016
De Kansspelcommissie en het Secretariaat wenst iedereen een gelukkig 2016.