Kansspelcommissie bestaat 15 jaar

Kansspelcommissie bestaat 15 jaar

In 2015 bestaat de Kansspelcommissie alweer 15 jaar en dat willen ze niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Op donderdag 15 januari 2015 hebben zij het kristallen jubileum feestelijk ingezet met een zitting in de gebouwen van de FOD Justitie. Minister van Justitie Koen GEENS voerde hierbij gisteren het openingswoord.

Bij het aantreden van een Minister wordt meteen verwacht dat hij onmiddellijk de nodige expertise heeft om alle domeinen die onder zijn bevoegdheden vallen te kennen. Méér nog een visie te hebben om een beleid te voeren waarvan dan ook nog eens verwacht wordt efficiënt te zijn in de besteding van de in te zetten middelen.

Toch dien ik mij bescheiden op te stellen over deze kennis: kansspelen en voornamelijk het reguleren ervan is een zeer complex gegeven met talrijke invalshoeken. Kansspelen verschaffen genot, zijn belangrijk voor de werkgelegenheid (de markt behelst ongeveer 15.000 werknemers), het spel zit ingebakken in de menselijke genen (denk maar aan de Romeinen en hun ‘brood en spelen’) en de gewesten genieten van de inkomsten in de vorm van belastingen die erop geheven worden.

Maar het is geen onschuldig vermaak, kwetsbare spelers en probleemspelers denken algauw hun eldorado te vinden in krasbiljetten, slots, bingo’s of aan de roulettetafels. Een niet gereguleerde kansspelmarkt is al gauw de pleisterplaats van georganiseerde criminaliteit. Fenomenen als witwassen, misbruik van vertrouwen, corruptie en match-fixing zijn termen die niet vreemd zijn aan deze wereld. Vooral het verslavingsprobleem dat volgens de recente cijfers 100.000 tot 120.000 mensen treft, is een zwaar diepmenselijk probleem, wanneer spelen ‘gokken’ wordt. De uiteenlopende vormen van internetgokken, en de bijzondere aantrekkingskracht van deze spelen op jongeren, baren mij grote zorgen. De terminologie van ‘social games’ is niet de juiste vlag die de lading dekt, maar eerder een doos van Pandora die we niet op zijn beloop mogen laten maar onder controle moeten krijgen.

Als Minister van Justitie ben ik dan ook verheugd te kunnen rekenen op een autoriteit die de vinger aan de pols houdt. Méér nog: die door een ruime expertise adviezen geeft, vergunningen verleent na grondig onderzoek, en ook bestraffend kan optreden wanneer dit ‘recht’ met de voeten wordt getreden. Ik zeg met opzet ‘recht’ want in principe zijn kansspelen verboden. Terecht stelt de wetgever dat de uitbuiting van de menselijke ondeugd ‘hebzucht’, mundus vult decipi, niet zonder de nodige knipperlichten kan.

Ik wil dus de Kansspelcommissie aansporen om verder creatief, inventief, innovatief en vooral ook preventief te ijveren voor een kansspelmarkt waar de nadruk ligt op ‘spel en ontspanning’ en minder op ‘gokken’. Dit kan vooral door een duidelijke rechtsbasis uit te bouwen. De kansspelwet van 7 mei 1999 werd uitgebreid in 2010 en bijna de ganse kansspelsector wordt omschreven en gecontroleerd door middel van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten. Nu, anno 2015, zijn er nog een aantal belangrijke Koninklijke besluiten die moeten worden genomen. Dit zal in samenwerking met de Kansspelcommissie de eerste ‘kruiwagen’ zijn die wordt aangepakt. Daarna zal, na grondige studie en evaluatie, ook het Regeerakkoord worden uitgevoerd in overeenstemming met de principes van rationalisatie van de gokmarkt. Neen, dit is niet paradoxaal: door de juiste evenwichten te leggen, en een correcte afweging tussen de gevaarlijkheidsgraad van spelen en manieren om te spelen, moet een modern kansspelbeleid mogelijk blijven. Daarbij is het broze evenwicht tussen rentabiliteit van de vergunde ondernemer en de bescherming van de zwakkere speler (vooral dan de jongere speler) een prioriteit.

Het is inderdaad een tijd van besparen, maar om dit beleid zijn verdiende plaats te geven, zal ik samen met de Kansspelcommissie zoeken naar het juiste evenwicht tussen doelstellingen en middelen om het vooropgestelde resultaat te bereiken.

Ik juich ook het initiatief toe van de Kansspelcommissie om, samen met mij, dit beleid wetenschappelijk te onderbouwen door universiteiten te betrekken. De Kansspelcommissie is een initiatief aan het ontwikkelen om een leerstoel op te richten die een verdere wetenschappelijke ondersteuning moet geven aan het kansspelbeleid vanuit een multi-disciplinaire invalshoek: juridisch, socio-cultureel, psychologisch-pedagogisch en economisch. Deze objectieve invalshoek geschraagd door academische vrijheid kan nieuwe frisse ideeën brengen en naar de toekomst misschien een kenniscentrum worden van kansspelen in Europa.

Ik wil dan ook besluiten met mijn vertrouwen en wil een goede samenwerking nogmaals benadrukken. Alleen op die manier kunnen we het juiste evenwicht vinden in deze gevoelige materie die zo dicht bij het ‘menselijke’ staat en dus elkeen aanbelangt.

Ik dank u.

Koen GEENS Minister van Justitie

Bron: De Kansspelcommissie